Kamagra polo cukríky

Obsahuje tú istú účinnú látku ako Viagra-Sildenafil plus je vylepšená príchuť pri požívaní tablety o rôzne príchuťe. Odporúčaná počiatočná dávka kamagra polo cukríky polovica 100mg tabletky pred pohlavnou aktivitou. Ak účinok takejto dávky nie je dostatočný, až potom treba zvýšiť dávku na celú 100 mg tabletku. Prípravok nieje vhodné užívať viackrát ako jednu denne.

Pred použitím prípravku sa nedoporučuje požitie veľkého množstva alkoholu. Pacienti ktorý prekonali infarkt alebo majú iné problémy zo srdcom, vysoký alebo nízky krvný tlak, alebo majú slabú zražanlivosť krvi. Ktokoľvek, kto má alergickou reakciu na sildenafil. Medzi najčastejšie používané nitráty patrí nitroglycerín a isosorbid dinitrát. Prípravok není vhodné užívať súčastné s liekmi obsahujucími nitráty alebo schopnými uvoľňovať oxid dusnatý a s prípravkami obsahujucími isosorbid mononitrát a isosorbid dinitrát.

Ako u väčšiny liekov môžu sa objaviť vedľajšie účinky, ktoré sú obvykle mierne a prechodné. Medzi časte patrí bolesť hlavy a začervenanie tváre. Medzi ďalšie vedľajšie príznaky, ktoré sa objavujú zriedka, ale boli zaznamenané, patrí porucha trávenia, závrate, upchatý nos a vliv na videnie. Ak u seba zistíte erekciu, ktorá trvá viac ako 4 hodiny, musíte okamžite vyhľadať lekára.

Bookmark the permalink.